Zamknij


Twój Puls Tygodnia

ukazuje się na terenie powiatów: kępińskiego i ostrzeszowskiego.

Cennik ogłoszeń i reklam:

Wymiary: moduł podstawowy: 40 x 44 mm; powierzchnia strony: 48 modułów

Cennik:

strona redakcyjno-reklamowa - 1 moduł: 45 zł + VAT, strona pierwsza - 1 moduł: 140 zł + VAT,

strona ostatnia 1 moduł: 80 zł + VAT

Dopłaty

full kolor: +25%, kolor towarzyszący: +15%, za wybór miejsca + 20%

Artykuł promocyjny: honorarium autorskie: 120 zł + VAT za kartkę maszynopisu (30 wierszy po 60 znaków); honorarium nie podlega upustom

UWAGA!

Rabaty przy wielokrotności emisji reklam.

Korzystny dla Klienta pakiet TRZY W JEDNYM

Twój Puls Tygodnia + kepno.dlawas.info + pulstygodnia.pl

Chcesz poznać aktualną ofertę promocyjną? Chcesz wynegocjować lepszą cenę?

Zadzwoń: (62) 732 05 50 lub 505 068 124

KONTAKT:

REDAKCJA / BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ

Ostrzeszów, ul. Piastowska 15/1

tel. (62) 732 05 50    lub    505 068 124 (Biuro Reklam),    505 057 925 (Redakcja)

e-mail: [email protected]